Upozornění: po zelené na Javorový raději ne

V prostoru zelené značky probíhá obnovní těžba pro podporu přirozeného zmlazení formou jednotlivého výběru stromů. Termín těžebních a po výrobních úprav je stanoven do 30. 4. 2020 (viz příloha) .