Naučná stezka Mionší

Napsal uživatel admin dne Feb 08
Prales Mionší

Naučná stezka vede okrajovými částmi pralesa Mionší, který je domovem asi 110 druhů obratlovců, z toho 73 druhů ptáků. Druhové bohatství hub ho řadí mezi nejvýznamnější mykologické lokality u nás.

Jedná se o největší komplex přirozeného jedlobukového lesa karpatského typu na území České republiky.

Naučnou stezku dlouhou 7 kilometrů lemuje 10 naučných tabulí, díky nímž se turisté mohou seznámit s pralesem, aniž by narušovali jeho klid. Stezka je zpřístupněna od 1.července do 15. září. 

Tipy na výlet
Tipy na výlet - Místo